Het Onderzoek en Adviesbureau Religie en Samenleving onderzoekt lokale en internationale vraagstukken op het gebied van religie en samenleving. Op basis van academische expertise en ruime ervaring in beleids-en programmaontwikkeling levert het bureau onderzoek en advies aan maatschappelijke en publieke organisaties rond thema’s als identiteits- en waardenconflicten, religie en ontwikkelingssamenwerking, religieus- en moreel leiderschap en levensbeschouwelijke communicatie.