Onderzoek

Religie en Samenleving verricht onafhankelijk academisch onderzoek en onderzoek in opdracht van NGOs, publieke instellingen en maatschappelijke organisaties. Voorbeelden van onderzoeksmethoden die kunnen worden ingezet zijn:

  • Sociaal-antropologisch onderzoek naar religieuze bewegingen: onderzoek naar de geschiedenis, overtuigingen, cultuur en politieke aspiraties van specifieke seculiere en religieuze bewegingen en organisaties.
  • Religieuze actoren analyse: analyse van religieuze en maatschappelijke leiders, instellingen en organisaties die van doorslaggevende invloed zijn op een bepaald maatschappelijk proces.
  • Participerend inter-religieus onderzoek: onderzoek waarin medewerkers van verschillende religieuze en seculiere instellingen samen op (onder)zoek gaan naar oplossingen van urgente vraagstukken rond religie en samenleving.
  • Religieuze opinie- en attitude onderzoek: onderzoek naar ideologisch gemotiveerde opinies en overtuigingen van diverse religieuze groepen ten aanzien van actuele beleidskwesties – zoals asielbeleid, CO2 reductie, anti-radicaliseringsbeleid, werkdruk in de publieke sector en andere kwesties.
  • Sociaal-spiritueel kapitaal analyse: geïntegreerde analyse van levensbeschouwelijke overtuigingen, praktijken, organisaties en ervaringen die sociaal-maatschappelijke veranderprocessen kunnen bevorderen dan wel belemmeren – bijvoorbeeld t.a.v. duurzame ontwikkeling, vrede en veiligheid of klimaatverandering.

Voorbeelden van recent academisch onderzoek danwel onderzoek in opdracht zijn:

  • Rapport over de rol van religieuze organisaties in het vergroten van maatschappelijke ruimte voor kleine boeren, arbeiders, vrouwen en andere gemarginaliseerde groepen in Kenia, Indonesië en Ethiopië (Civic Engagement Alliance, 2018).
  • Methodiek voor onderzoek naar de effecten van inter-religieuze sociaal-economische samenwerking op sociale cohesie en radicalisering (ICCO en Kerkinactie, 2018).
  • Startnotitie over spanningen en polarisatie tussen diverse etnische en religieuze groepen in Nederland ten behoeve van programmaontwikkeling (PAX, 2016).
  • Seculiere intolerantie in Europa (academisch onderzoek, 2015 – nu).

Een uitgebreid overzicht van eerdere studies vindt u op deze pagina.