Advies

Religie en Samenleving adviseert en ondersteunt publieke instellingen en maatschappelijke organisaties bij de ontwikkeling van visie en beleid rond verschillende onderwerpen die te maken hebben met religie en samenleving. Bijvoorbeeld ten aanzien van:

  • Spanningen en conflicten tussen verschillende etnische en religieuze groepen,
  • Partnerschapsrelaties met religieuze organisaties in ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp,
  • Religieuze geletterdheid en inter-levensbeschouwelijke dialoog in internationale samenwerking,
  • De opening of het hergebruik van religieuze gebouwen en gebedshuizen,
  • De levensbeschouwelijke integratie van nieuwkomers,
  • Levensbeschouwelijke communicatie in het onderwijs.

Ook biedt het bureau ondersteuning bij het in kaart brengen van de invloed van organisatie en beleid op de vrijheid van religie in de samenleving, of op de levensbeschouwelijke pluriformiteit binnen een organisatie. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Levensbeschouwelijke zelfanalyse: participerend onderzoek dat het inzicht te vergroten in elementen van de organisatie(cultuur) die onbedoeld bijdragen aan marginalisering van religieuze minderheden.
  • Beleidseffectrapportage vrijheid van religie: onderzoek dat de effecten van een bepaald beleid op de vrijheid van religie in (bepaalde onderdelen van) de samenleving in kaart brengt.

Een uitgebreid overzicht van eerdere adviesopdrachten treft u op deze pagina aan.